Havens Medemblik

Wijziging voorwaarden vissen in de havens van Medemblik.

Stadshavens BV Medemblik verleent hierbij toestemming, aan HSV Viscollege VNK Medemblik en zijn aangesloten leden, te vissen in de hieronder vermelde havens:


Overlekerkanaal

Onder de volgende voorwaarden:


A: Afgemeerde vaartuigen mogen niet worden betreden.
B: Aanwijzingen van de havenmeesters moeten onverwijld en strikt worden opgevolgd.
C: Respecteer de rust in het havengebied.
D:Trawlen of vissen vanaf een boot is verboden.
E: VNK leden moeten in het bezit zijn van een geldig VNK lidmaatschap bewijs en een VISPAS.
F: Controle: de houder van deze VISPAS is verplicht deze op eerste aanvraag van de controleur van 
G: Stadshavendienst en/of HSV Viscollege VNK te tonen.
H.Het is verboden vislijn, aas en overige afval bij of in het viswater achter te laten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Er mag, naast het Overlekerkanaal, in een beperkt gedeelte van de haven gevist worden. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden.
- Vissen is enkel toegestaan in de periode van 15 oktober t/m 15 maart tussen zonsopgang en zonsondergang.
- Afgemeerde vaartuigen mogen niet betreden worden.
- Trollen of vissen vanaf een boot is niet toegestaan.
- Er geldt een algeheel werpverbod.
- Respecteer de rust in het havengebied.
- Zorg dat er geen aas en voer op de kade wordt achter gelaten.
- Aanwijzingen van de havenmeester moeten strikt opgevolgd worden.
-Daarnaast mag er op de aangewezen locaties op de bijgesloten kaart gevist worden, buiten deze zones mag dus NIET gevist worden. 


Plattegrond havens waar gevist mag worden

De aangewezen locaties zijn ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

BOA's gaan extra controles uitvoeren in de haven. We vragen de sportvissers om naar de regels te vissen en  rekening te houden met andere waterrecreanten en geen overlast te veroorzaken.

Stadshavens BV Medemblik www.stadshavensmedemblik.nl 

Bestuur: HSV Viscollege VNK Medemblik www.vnkmedemblik.nl

Het Bestuur