Havens Medemblik

Wijziging voorwaarden vissen in de havens van Medemblik.

Stadshavens BV Medemblik verleent hierbij toestemming, aan HSV Viscollege VNK Medemblik en zijn aangesloten leden, te vissen in de hieronder vermelde havens:

Oosterhaven
Middenhaven 
Westerhaven – uitgezonderd de Stichting Jachthaven
Overlekerkanaal

Onder de volgende voorwaarden:

A: In de gehele Pekelharinghaven ( inclusief vanaf de kade ’s ) is vissen verboden.
B: Afgemeerde vaartuigen mogen niet worden betreden.
C: Aanwijzingen van de havenmeesters moeten onverwijld en strikt worden opgevolgd.
D: Respecteer de rust in het havengebied.
E.Trawlen of vissen vanaf een boot is verboden.
F:  Er mag alleen gevist worden met een werphengel van November tot April.
G: VNK leden moeten in het bezit zijn van een geldig VNK lidmaatschap bewijs en een VISPAS.
H.Controle: de houder van deze VISPAS is verplicht deze op eerste aanvraag van de controleur van Stadshavendienst en/of HSV Viscollege VNK te tonen.
I.Het is verboden vislijn, aas en overige afval bij of in het viswater achter te laten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Directie: Stadshavens BV Medemblik www.stadshavensmedemblik.nl
Bestuur: HSV Viscollege VNK Medemblik www.vnkmedemblik.nl


 

    

    

In de Pekelharinghaven mag er helaas niet meer gevist worden!!!!!!Het Bestuur