VNK Reglement

We hebben een reglement samengesteld voor de wedstrijden van VNK.

Voor het hele reglement   Reglement VNK 2019

Daarnaast is er een aanvullend reglement en een protocol opgesteld i.v.m. het Coronavirus.
Aangepaste voorwaarden Vnk corona aangepast RN
Protocol verantwoord vissen bij VNK Medemblik versie04062020

Het bestuur